HUSRENING

Efter tidsbokning får ni ett informationsblad via sms som ni läser igenom före husreningen. Jag sitter i bilen utanför eran bostad och öppnar upp med bergsmeditationen innan jag kommer in till er. Det funkar bäst om alla familjemedlemmarna är hemma. Barn som är över 12 år får närvara under husreningen med bägge föräldrarnas tillåtelse. Om du är gift eller sambo, så måste båda parter givit sitt tillstånd till husreningen.

Det är vanligast att barnfamiljer hör av sig till mig , en av deras barn kan inte sova på nätterna. Det är också många andra sambos/familjer som hör av sig då det känner att det är någon i deras hus. Det är inte helt ovanligt att det är någon som har svårt att lämna sitt gamla hus, som de byggt/bott i.

Vid själva husreningen känner jag av de olika energierna husminne, platsminne, individuell dynamik, familje dynamik/ Gruppdynamik, störande andar som behöver hjälp till ljuset och andar som kommit för att hjälpa till. Om det finns någon ande i erat hus/lägenhet så förmedlar jag eventuell information från anden.

En fråga som jag ofta får är om jag ”måste ta bort alla andar ? ” De andar som har fastnat hjälper vi över på andra sidan. Era anhöriga som är på andra sidan kan komma och hälsa på er hur ofta de vill. Så ni behöver inte vara rädda för att jag jag skickar bort någon släkting som ni vill ha kvar i huset.

Jag förmedlar även information om övriga energier som kan finnas på platsen/huset/lägenheten.Med hjälp av mitt team för jag vilsna andar mot ljuset och ev. andra störande energier. Familjen får gärna hjälpa till med detta. Jag vägleder er.

Jag vill inte ha någon information före husreningen om vad ni upplevt. Det är svårt att säga hur lång tid en husrening tar så därför har jag ett fast pris.

Jag har tystnadsplikt